Folkhögskolekusten - Småland & Öland

Folkhögskolekusten är ett samarbete mellan fyra folkhögskolor i Kalmar län. Huvudman för dessa folkhögskolor är Landstinget i Kalmar. Skolorna erbjuder tillsammans ett fyrtiotal allmänna och särskilda kurser, vilka ger en stor variation och mångfald med målet att erbjuda något för alla. Allmän kurs är för dig som behöver komplettera studierna från grund- och gymnasieskola. Du kan få en grundläggande behörighet till högskola/universitet samtidigt som du läser en inriktning. På de flesta särskilda kurser ägnas större delen av studietiden åt det speciella ämnesområde du valt. Studierna kan vara ett sätt att förbereda för högre studier. I utbudet finns också ett flertal sommarkurser.